Palowanie gruntu

Palowanie fundamentów i wzmocnienia gruntu

W wielu miejscach gdzie grunt nie sprzyja posadowieniu budowli albo też budowle te powstają w istniejącej już gęstej zabudowie konieczne jest odpowiednie wzmocnienie gruntu. Techniki robót fundamentowych: pale wbijane i wkręcane, pale w rurach obsadowych, pale formowane w gruncie w otworach wierconych.

Wzmocnienie gruntu
pod wieżowce, domy i inne budowle

Palowanie gruntu – metody i technologie wzmacniania gruntu pod budowle.
Pale formowane świdrem ciągłym – CFA Continous Flight Auger.
Kolumny z cementogruntu do wzmocnienia podłoża pod budynki, budowle komunikacyjne i hydrotechniczne.

Iniekcja strumieniowa – formowanie przy pomocy strumienia wody lub zaczynu cementowego i utworzenie kolumny.

Ściany szczelinowe

Technologia używana do posadowienia obiektu i wykonywania głębokich wykopów.
Podtrzymywanie nasypów i skarp przed osunięciem.

Wzmocnienia podłoża

Technologie wzmacniania podłoża i gruntów, metody wzmacniania podłoża w budownictwie.

Fundamenty palowe

Fundamenty do posadowienia budynków i obiektów, do zabezpieczenia głębokich wykopów, stabilizacji gruntów o małej nośności.