Ściany szczelinowe

W niektórych warunkach terenowych, efektywne i bezpieczne prowadzenie inwestycji budowlanej, nie jest możliwe bez zastosowania systemu ściany szczelinowej. To specjalistyczny system konstrukcyjny, dzięki któremu ekipa budowlana może pracować na dużych głębokościach, znacznie poniżej poziomu gruntu. Jednym z zadań właściwie osadzonej ściany szczelinowej, jest zapewnienie ochrony przed niekontrolowanym osuwaniem się ścian wykopu. Duża sztywność tego rozwiązania, stwarza także opcję zastosowania systemu szczelinowego jako fundamentu dla budynku albo ściany podziemia.

Technologia może zostać wykorzystana nawet przy wykopach o głębokości 100 m. Metoda zakłada wypełnienie mieszanką betonu wąskiej przestrzeni zagłębienia (szerokiego zwykle na ok. 60-80 cm) , w jakim osadzono uprzednio szkielet zbrojeniowy. Początkowo dno wykopu wypełnia stabilizująca zewnętrzne krawędzie zawiesina bentonitowa (na bazie iłów), która sukcesywnie wypierana jest przez wpompowywany beton. 

Ściana szczelinowa jest rozwiązaniem bardzo uniwersalnym, ponieważ – oprócz zapewniania oparcia przed siłami poziomymi i przenoszeniu pionowych obciążeń – cechuje się też wodoszczelnością.

Olbrzymią zaletą wykorzystania technologii ścian szczelinowych, jest przyspieszenie czasu realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Szerokie spektrum funkcji, jakie spełnia profesjonalna ściana szczelinowa, efektywnie wpływa również na ograniczenie kosztów budowy. Może być bowiem jednocześnie docelowym elementem konstrukcyjnym budynku, stabilizuje wykop przed niepożądanym osuwaniem się ścian, a także stanowi barierę przeciwfiltracyjną. Technologia charakteryzuje się niewielką uciążliwością ze względu na brak hałasu, wstrząsów i wibracji, dlatego z powodzeniem można jej używać bezpośrednio przy istniejących budowlach. Pierwsze próby wykorzystania ścian szczytowych datuje się na początek lat 50-tych ubiegłego wieku. Dopiero jednak w latach 70-tych udoskonalono technologię pozwalającą na wykonywanie wykopów powyżej 100 m, zachowaniem dużej precyzji (do kilku promili).
Proces technologiczny wykonywania ścian szczelinowych

Z uwagi na potrzebę osiągnięcia najlepszych parametrów ściany szczytowej, wykonuje się je z żelbetu. Przed ostatecznym uformowaniem ściany w wąskiej szczelinie, stawia się tzw. murki prowadzące (dla zachowania właściwej geometrii), elementy rozdzielające oraz osadzony centrycznie system zbrojenia.

Istnieje kilka technik budowy ściany szczelinowej, mianowicie:

  1. metoda stropowa, zwana też mediolańską (od pionierskiego zastosowana przy budowie metra we włoskim mieście) – tradycyjna odmiana technologii budowy ściany szczelinowej z wykorzystaniem specjalnie wyprofilowanego chwytaka pogłębiającego,
  2. metoda top & down – polega na uformowaniu ściany szczelinowej, dolegającej do poziomu płyty fundamentowej, a w dalszej kolejności wykonaniu tymczasowych słupów osadzonych w baretach, na których oparty zostaje strop podziemnej kondygnacji obiektu (np. strefy parkingu),
  3. ściany szczelinowe rozpierane – stosowanie tymczasowych stalowych rozpór między dwiema ścianami szczelinowymi, dla uzyskania pożądanej stateczności. Zazwyczaj rozpory mocowane są na żelbetowym wieńcu na szczycie ściany, gdzie zabetonowany został wcześniej element kotwiący w postaci marek stalowych.

Wzmocnienia podłoża

Technologie wzmacniania podłoża i gruntów, metody wzmacniania podłoża w budownictwie.

Fundamenty palowe

Fundamenty do posadowienia budynków i obiektów, do zabezpieczenia głębokich wykopów, stabilizacji gruntów o małej nośności.