Jet-Grouting

Iniekcja ciśnieniowa

 

Iniekcja Jet-Grouting (JG) jako metoda wzmacniania gruntu o niekorzystnych parametrach nośnych, zapoczątkowana została niemal 50 lat temu w Japonii. Nadaje się do wzmacniania plastycznych, spoistych gruntów, jak i podłoża piaskowego o zróżnicowanej frakcji. System ten doskonale sprawdza się przy wykonywaniu ekranów przeciwfiltracyjnych zbiorników, a także:

wzmacnianiu skarp, nasypów,
umacniania fundamentów konstrukcji mostowych,
obudowie wykopów,
ścianach palowych,
wzmacnianiu podłoża pod posadzki hal magazynowych do wysokiego składowania,
podbudowywaniu płyt fundamentowych,
w pracach na poziomie piwnic budynków, w lokalizacjach o ciasnej zabudowie czy na terenach zabytkowych (niewielka inwazyjność iniekcji JG).

 

Zachowanie wszystkich założeń podczas wykonywania iniekcji strumieniowej Jet-Grouting, pozwoli na osiągnięcie wytrzymałości kolumny cementogruntu w przedziale od 2 do 30 MPa. W celu zmiany charakterystyki i właściwości kolumny oraz uzyskania większej stabilności posadowienia, stosuje się także wypełnienia bitumiczne albo z żywicy syntetycznej. Wśród dodatków uszlachetniających i wzmacniających kolumny, znajduje się np. bentonit (kruszywo ze skały ilastej), lotne popioły bądź inne substancje intensyfikujące czas wiązania zaczynu.

Iniekcja Jet-Grouting warianty

Dla uzyskania optymalnej kolumny w określonych warunkach gruntowych, technologię Jet-Grouting można stosować w następujących formułach:

  1. iniekcja pojedyncza (S) – rozwiązanie klasyczne,
  2. iniekcja dwupłuczkowa (D) – strumień cementowego zaczynu w osnowie powietrza, co intensyfikuje proces wydobywania urobku,
  3. iniekcja potrójna (T) – penetrujący strumień wodny otulony powietrzem, a zaczyn dozowany niezależną dyszą.

Decyzję o konkretnym rozwiązaniu technologicznym, podejmuje się oparciu o ocenę uwarunkowań gruntu, geometrię kolumny (pala) oraz wytyczne odnośnie oczekiwanej jakości (np. nośności, szczelności).

 

 

Wzmocnienia podłoża

Technologie wzmacniania podłoża i gruntów, metody wzmacniania podłoża w budownictwie.

Fundamenty palowe

Fundamenty do posadowienia budynków i obiektów, do zabezpieczenia głębokich wykopów, stabilizacji gruntów o małej nośności.