Fundamenty palowe – co warto o nich wiedzieć?

Fundamenty palowe zalicza się do kategorii fundamentów głębokich i zazwyczaj stosuje się je wówczas, gdy warstwy nośne gruntu są posadowione na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Fundamenty pośrednie, jak inaczej nazywane są fundamenty oparte na...

Od czego zależą rodzaje fundamentów?

Fundament jest ważnym elementem posadowienia i podstawą budynku czy budowli, którego zadaniem jest bezpieczne przekazanie sił obciążających budynek na grunt (ograniczenie ryzyka osiadania). Wszystko to sprawia, że fundamenty powinny charakteryzować się wytrzymałą,...

Pale Straussa – opis historii i ewolucji technologii fundamentowania

Pomysłodawcą pogrążanie w gruncie pali nie poprzez wbijanie, a przy zastosowaniu wiercenia górniczego – był inżynier Antoni Strauss z Kijowa. Metoda polegała na wierceniu w gruncie namulistym otworu tzw. szlamówką w osłonie rury wiertnicznej, przez którą wtłaczano...

Zabezpieczenia dużych wykopów

Liczne ograniczenia urbanistyczne, związane z istniejącą infrastrukturą – sprawia, że realizacja nowych inwestycji budowlanych wiąże się z koniecznością stosowania specjalistycznych zabezpieczeń wykopów szerokoprzestrzennych. Polegają one na zastosowaniu konstrukcji...

Pale CFA i FDP w budownictwie mostowym

Na przestrzeni ostatnich lat, głównie za sprawą funduszy unijnych – w Polsce realizowane są liczne inwestycje, ukierunkowane na poprawę infrastruktury drogowej. Wśród najtrudniejszych obszarów przy realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, z pewnością jest budownictwo...