Wiercenia wielkośrednicowe

Wiercenia wielkośrednicowe dotyczą wykonywania otworów w podłożu o średnicy przekraczającej 500 mm. Ten rodzaj wierceń wykorzystuje się do wykonywania i pogłębiania szybów, np. wentylacyjnych lub wydobywczych, studni odwadniających, a także wyrobisk poszukiwawczych...

Wiercenia udarowe

Wiercenie udarowe – jeden z rodzajów metody wiertniczej, który cechuje się drążeniem otworu za pośrednictwem regularnych uderzeń słupkami koronki w powierzchnię podłoża skalnego. Zwierciny będące rezultatem procesu wiercenia, wyprowadzane są z podrążanego otworu...

Wiercenia okrętne

Wiercenia okrętne – to rodzaj pogłębiania podłoża gruntowego, charakteryzujący się ręcznym wierceniem stosunkowo płytkich otworów o niewielkiej średnicy. Wiercenie okrętne to termin spotykany w geologii inżynierskiej, a także w hydrogeologii. Konstrukcja urządzenia...

Wiercenia obrotowe

Wiercenia obrotowe podczas ingerencji w strukturę skalną, dokonywane są za pośrednictwem wprawionego w ruch obrotowy świdra, który znajduje się na przewodzie wiertniczym. Opcjonalnie, napęd świdra może również posiadać wsparcie w postaci turbowieru bądź elektrowiertu...

Pompa płuczkowa

Pompa płuczkowa wykorzystywana jest w segmencie wiertniczym przy generowaniu ciśnienia hydraulicznego dla płuczki wiertniczej. Optymalny dobór parametrów pompy tłokowej – bezpośrednio przekłada się na wydajność i postęp procesu wiercenia. Pompa płuczkowa zbudowana...

Płuczka wiertnicza

Płuczka wiertnicza polega na wprowadzeniu do otworu wiertniczego substancji ciekłej (rzadziej medium gazowego), której zadaniem jest wyniesienie urobku w postaci rozdrobnionej skały (zwiercin) na powierzchnię. Dodatkowo, płuczka wiertnicza wywiera ciśnienie na ściany...