Geosiatki to specjalistyczny produkt polimerowy lub wykonany z włókna szklanego, zbudowany na bazie przecinających się pasm. Powstałe w ten sposób oczka, umożliwiają lokowanie i klinowanie się na powierzchni geosiatki – kruszywa kamiennego o większej frakcji. Geosiatka może posiadać strukturę jednolitego, sztywnego rusztu – powstałą na wskutek wyciśnięcia specjalnej folii albo zgrzewanych ze sobą włókien. Dodatkowe zastosowanie geowłókniny/geotkaniny, pozwala rozbudować funkcje geosiatki o właściwości separujące bądź hydrauliczne.

Głównym zadaniem geosiatki jest wzmocnienie gruntu, co uzyskuje się poprzez wykorzystanie sił, związanych z zazębianiem się rusztu oraz kruszywa. Właściwy efekt zdeterminowany jest przez odpowiedni dobór frakcji kamienia do wielkości oczek geosiatki. Jeśli chodzi o geosiatki dedykowane do wzmacniania powierzchni bitumicznych, to powinny charakteryzować nie wydłużalnością nie większą, niż 3 %.

Geosiatki jednokierunkowe cechują się dużą wytrzymałością w zakresie rozciągania podłużnego oraz tzw. pełzania. Wykorzystuje się je w miejscach oddziaływania sił jednokierunkowych, czyli np. podczas zbrojenia stronnych zboczy, skarp czy drogowego nasypu. Tego rodzaju geosiatki podwyższają stateczność gruntu i stosuje się je dla stabilizowania obszarów zagrożonych osunięciem. Wśród najistotniejszych parametrów doboru geosiatki jednokierunkowej, wymienić należy wytrzymałość materiałową oraz powierzchnię oczek skorelowaną z granulacją kruszywa kamiennego.

W przypadku zastosowania geosiatek dwukierunkowych, uzyskuje się wytrzymałość na rozciąganie zarówno podłużne, jak i poprzeczne, a przy geosiatce trójkierunkowej – dodatkowo na rozciąganie ukośne. Tego typu rozwiązania stosowane są przy zbrojeniu ciągów komunikacyjnych, w tym dróg, torowisk, a także placów.

Dla pożądanego wzmocnienia nawierzchni bitumicznych, wykorzystuje się najczęściej geosiatki z włókna szklanego, węglowego lub bazaltowego. Przyczyniają się one do rozproszenia naprężeń generowanych między poszczególnymi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni mineralno-asfaltowych.