Geowłókniny to materiały powstałe na bazie zgrzewanych lub łączonych mechanicznie włókien polipropylenowych/poliestrowych. Wykorzystuje się je do podwyższenia stateczności nasypów bądź przyspieszenia konsolidacji gruntu, jak również do zabezpieczania brzegów rzek, wybrzeża oraz podczas budowania wałów czy zbiorników wodnych. Geowłókniny stosuje się także do pokrycia systemów drenażowych i ochrony przed zatkaniem gruntem o drobnej frakcji.

W zależności od przeznaczenia i funkcji, geowłókniny można podzielić na kilka rodzajów. Podstawowym zadaniem geowłóknin filtracyjnych jest separacja cząsteczek stałych i jednoczesne zapewnienie przepływu wody pomiędzy warstwami gruntu o odmiennej charakterystyce. Można je spotkać przy drenach kamiennych, rurach drenażowych, koszach szańcowych (gambionach) oraz geokratach.

Kolejna grupą są geowłókniny filtracyjno-separacyjne, których dodatkowym zadaniem jest przeciwdziałanie mieszaniu się ze sobą różnych warstw gruntowych. Funkcja filtracyjna tego typu geowłókniny – sprzyja efektywniejszej konsolidacji gruntu, dzięki odfiltrowaniu wody. Geowłókniny znajdują zastosowanie przy separowaniu poszczególnych warstw tymczasowych dróg, traktów leśnych, ciągów komunikacyjnych na lotniskach, autostrad, torowisk, placów parkingowych, boisk sportowych, nasypów czy falochronów.

Geowłókniny filtracyjno-separacyjne przeznaczone dla wymagających warunków terenowych – łączą w sobie wybrane parametry różnych rodzajów geowłóknin, gwarantując optymalne parametry hydrotechniczne oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną. Specyfika tego rodzaju geowłóknin umożliwia ich zastosowanie w lokalizacjach niosących duże ryzyko uszkodzenia podczas toczących się robót instalacyjnych czy eksploatacyjnych.

Zupełnie innym typem są geowłókniny ochronno-drenażowe, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością na przecięcie/rozszczelnienie. Materiał ten posiada zdolność do transportu wody albo gazów w płaszczyźnie. Geowłókniny ochronno-drenażowe stosuje się przy stawianiu zbiorników, zwałowiskach odpadów, tuneli, a także przy budowie placów do składowania.