Wiercenia obrotowe podczas ingerencji w strukturę skalną, dokonywane są za pośrednictwem wprawionego w ruch obrotowy świdra, który znajduje się na przewodzie wiertniczym. Opcjonalnie, napęd świdra może również posiadać wsparcie w postaci turbowieru bądź elektrowiertu (silnik wgłębny). Wszelki urobek/zwierciny transportowane są na powierzchnię przy pomocy płuczki wiertnicznej albo sprężonego powietrza. W przypadku wiercenia obrotowego, płuczka wiertnicza wykorzystywana jest przede wszystkim przy kopalniach odkrywkowych, penetracji gruntu w poszukiwaniu ropy naftowej i/lub gazu oraz w trakcie nawiertów pod studnie.